Evaluarea impactului asupra mediului.
Evaluarea startegică de mediu;
Consultare publicului / participare publicului (ex. realizarea de consultări publice şi planuri);
Management de proiect;
Legislaţie de mediu, inclusiv convenţii internaţionale IT;
Instruire;
Informaţie de mediu, conştientizare, educare şi comunicare;
Evaluarea costurilor de mediu;
Responsibilitea socială a corporaţiilor.

Calitatea aerului, inclusiv poluare transfrontiera.
Monitorizarea aerului;
Emisii de gaze de seră;
Alte emisii de polutanţi (particule, SOx, NOx, poluanţi organici persistenţi, metale grele etc.).

Managementul deseurilor.
Planuri pentru managementul deşeurilor;
Rampe de deşeuri, inclusiv rampe de deşeuri necontrolate;
Eliminarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase;
Deşeuri de ambalaje;
Recuperarea şi reciclarea deşeurilor;
Managementul şi minimizarea deşeurilor periculoase;
Deşeuri electrice şi electronice;
Deşeuri medicale.

IPPC şi managementul riscului.
Suport pentru implementarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT);
Soluţii economice bazate pe principiile protecţiei mediulu;
Etichetare ecologică;
Scheme de management de mediu şi de audit (EMAS).

Chimicale.
Poluanţi Organici Persistenţi (POP);
Substanţe care epuizeaza stratul de ozon;
Hidrocarburi halogenate;
Compuşi Organici Volatili (COV);
Alte chimicale (ex. pesticide, inclusive cele scoase din uz).

Zgomot şi Vibraţii.

Calitatea apei.
Poluarea apei din surse industriale;
Poluarea apei din surse agricole.

Biodiversitate.
Biodiversitate urbană (ex. spaţii verzi, selecţie de arbori şi arbuşti, GIS);
Biodiversitate rurală (ex. indicatori agricoli de mediu).

Managementul pădurilor şi resurselor păduri.
Inventarul pădurilor şi planificare operaţională;
Management şi GIS (Geographical Information Systems);
Agro - păduri;
Păduri pentru scopuri energetice.

home
domenii de activitate
servicii
proiecte
publicatii
contact