Studii de mediu:


Studii de evaluare a impactului asupra mediului;
Bilanţuri de mediu, inclusiv programe de conformare;
Alte audite în domeniu mediului (ex. managementul deşeurilor, consum de produse etc.);
Rapoarte de evaluarea riscului
Fişe de prezentarea şi declaraţie ale companiilor.

Studii de cercetare:

 
Cercetare pentru integrarea aspectelor de mediu în cadrul altor sectoare precum industria, energie, transporturi, agricultură, turism, administraţie locală şi sănătate.

Sisteme de management:


Implementarea ISO 14000

Alte activităţi de consultanţă în domeniul protecţiei mediului:


Identificarea oportunităţilor pieţei în domeniul mediului;
Legislaţie de mediu;
Studii de fezabilitate;
Elaborarea de strategii şi planuri (ex. managementul deşeurilor, comunicare, informare etc.);
Identificarea proiectelor de mediu în cadrul responsabilităţii sociale ale corporaţiilor;
Elaborarea de materiale cu informaţii în domeniul mediului;
Intărirea instituţională;
Construirea capacităţii;
GIS (Geographical Information Systems).

Alte activităţi:

 

Organizarea de evenimente (seminarii, workshop-uri, training-uri etc); Campanii publice;
Produse IT;

Publicaţii.
home
domenii de activitate
servicii
proiecte
publicatii
contact