Eco – trafic urban – analize şi modele de optimizare.

 

Această lucrare a fost realizată de Centrul de Economia Industriei şi Serviciilor din cadrul Academiei Române în colaborare cu S.C. Aster Consulting S.R.L cu srijinul financiar al AMTRANS pe parcursul realizării proiectului de cercetare "Transportul rutier urban – soluţii moderne de limitare a efectelor negative asupra mediului şi sanatatii. Realizarea unui studiu de caz pentru Municipiul Bucureşti"

 

Din cuprins menţionăm:
1. Cererea şi oferta de transport, generalităţi şi particularităţi pentru transportul rutier
2. Metode de evaluare a costurilor externe generate de transporturile rutiere
3. Analiza efectelor negative asupra mediului şi sănătăţii umane cauzate de traficul rutier din Bucureşti
4. Estimarea valorii statistice a vieţii - sondaj de opinie realizat în Bucureşti
5. Evaluarea monetară a efectelor acivităţii de transport rutier din Bucureşti asupra mediului şi sănătăţii
6. Modele pentru reţeaua de traffic
7. Modele pentru calitatea aerului
8. Modelul echilibrul traficului
9. Simularea traficului
10. Elaborarea unui model matematic pentru calculul dispersiei factorilor poluanţi generaţi de traficul rutier urban, în vederea optimizării acestuia
11. Aplicaţia "POLURB" - model de soft pentru modelul matematic necesar calculării dispersiei emisiilor poluante generate de traficul rutier urban
12. Elemente pentru creşterea eficienţei managementului traficului rutier urban în vederea reducerii efectelor negative produse de acesta asupra ambientului şi sănătăţii umane.

 

Pentru achiziţionare şi informaţii suplimentare: dfistung@rdslink.ro

home
domenii de activitate
servicii
proiecte
publicatii
contact